Typer af regnskaber

Regnskab er kunsten at analysere og fortolke data. Det kan ikke være indlysende for nogle, men alle virksomheder og enkeltpersoner bruger bogføring på en eller anden måde. En person kan bevidst bruge regnskabet til at vurdere deres finansielle oplysninger og videregive resultaterne til andre mennesker. Regnskab er et uundværligt værktøj i enhver virksomhed, lille eller multinational.

Udtrykket “regnskab” omfatter mange forskellige typer af konti afhængigt af den gruppe eller grupper, der betjenes. Det er de regnskabsmæssige typer.

Privat eller industrielt regnskab: denne type bogføring refererer til en regnskabsaktivitet, der er begrænset til én virksomhed. En privat revisor leverer sine færdigheder og tjenesteydelser til en enkelt arbejdsgiver og modtager en løn baseret på forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Den private term gælder for den revisor og den regnskabsafdeling, den indeholder. Udtrykket anvendes, når der er et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold, selv om arbejdsgiveren er et offentligt selskab.

2. offentlige regnskaber: regnskabsmæssig ekspertise refererer til den regnskabsmæssige tjeneste, som en autoriseret revisor har leveret til offentligheden. Når der er en Business-to-Client forhold, bogholderen kaldes en revisor. Offentlige regnskaber betragtes som mere professionelle end private regnskaber. Autoriserede og ikke-akkrediterede revisorer kan levere regnskabsmæssig ekspertise. Chartered Accountants kan være single eller Association fagfolk, der spænder i størrelse fra to til hundredvis af medlemmer. Disse revisionsfirmaer kan omfatte lokale, nationale og internationale kunder.

3. offentlige regnskaber: offentlige regnskaber refererer til bogføring af en filial eller enhed af den offentlige forvaltning på alle niveauer, føderale, statslige eller lokale. Offentlige regnskaber er meget lig konventionelle regnskabsmetoder. Både offentlige og konventionelle regnskabsmetoder bruger dobbelt del regnskabssystem, regnskab og bogholderi og regnskabsbøger. Formålet med de offentlige regnskabsenheder er at levere tjenesteydelser i stedet for at skabe overskud. Da profit motivation ikke kan anvendes som målestok for effektiviteten i offentlige enheder, er det nødvendigt at udvikle andre kontrolforanstaltninger. For at forbedre kontrollen, anvendes særlige fonds regnskaber. Offentlige enheder kan benytte tjenester fra en offentlig og privat revisor som enhver anden virksomhed enhed.

4. forvaltnings Accounting: forvaltnings Accounting er baseret på begrebet tillid. Denne form for bogføring udføres af en kurator, en administrator, en testamentarisk eksekutor eller en person i en tillidsfuld stilling. Deres opgave er at føre registre og udarbejde rapporter. Dette kan tillades af eller under en Domstols jurisdiktion. Den betroede revisor skal søge og kontrollere alle aktiver, der er omfattet af boet eller tillid. Begrebet ejerskab, der er almindeligt i de sædvanlige typer af regnskaber er ikke-eksisterende eller stærkt modificeret i forvaltningsrevision.

5. nationalindkomst regnskab: nationalindkomst regnskab anvender det økonomiske eller sociale begreb til at etablere regnskaber snarere end begrebet en almindelig forretningsenhed. Det nationale indkomstregnskab er ansvarligt for at give offentligheden et skøn over landets årlige købekraft. BNI eller bruttonationalindkomsten er et beslægtet begreb, der betegner den samlede markedsværdi af alle varer og tjenesteydelser produceret af et land i en given periode, sædvanligvis et kalenderår.